Marcin Kokoszka Go BIG or Go HOME

Mediacje. Sprawdź, czego nie wiesz o mediacjach w sprawach frankowych!

Mediacje w sprawach frankowych. Radca Prawny Monika Świderska opowie o wszystkich wadach i zaletach mediacji w sprawach frankowych. Zastanawiasz się nad taką opcją? Sprawdź, co polecamy!

Witam Cię w serii filmów pod tytułem: “Aspekty prawne w życiu prywatnym i biznesie”. Do serii o prawie zaprosiłem moje wspólniczki i współpracowników z kancelarii prawnej, w której to pomagamy przedsiębiorcom i osobom prywatnym.

https://www.youtube.com/watch?v=hBRZnhHR-mg

Witaj. Nazywam się Marcin Kokoszka Jestem seryjnym przedsiębiorcą i tutaj dzielę się swoją wiedzą z zakresu budowania biznesu, sprzedaży i marketingu.

SUBSKRYBUJ: http://bit.ly/SubMarcinKokoszka

Wiedziałeś, że wszystkie materiały są również dostępne na moim podcascie? Odsłuchać możesz tutaj:

Mediacje w sprawach frankowych

W postępowaniu sądowym, sąd, jak i też strony mogą na każdym niemal etapie zgłosić chęć zawarcia ugody i wszczęcia postępowania mediacyjnego. Sąd, kierując sprawę na postępowania mediacyjne, wyznacza mediatora, jak i też wyznacza czas, w którym to strony mogą dojść do porozumienia.

Po upływie tego terminu sprawa wraca na wokandę. Czy strony zawarły ugodę? Czy też nie zawarły ugody i należy dalej procedować? W takim postępowaniu mediacyjnym osoba, która jest wyznaczona, jako mediator powinna być przede wszystkim osobą bezstronną. To nie jest żaden sędzia. Mediator jest bezstronny. Przede wszystkim to on nie może swoim zachowaniem spowodować, że któraś ze stron będzie uznawała, że ta mediacja nie ma sensu, czy nie jest obiektywna. Mediator ma pomóc stronom dojść do jakiegokolwiek porozumienia. Czuwa nad tym, aby ta mediacja była merytoryczna, jak i też na pewnym poziomie.

W takiej mediacji strony mogą po prostu dawać swoje żądania, czy też jakieś pomysły na rozwiązania tego rodzaju sporu. Kiedy dojdą do kompromisu, mediator spisuje taką ugodę i sprawa trafia do sądu, w której to ugoda zostaje zatwierdzona. W takiej ugodzie strony przede wszystkim raz, że dochodzą do kompromisu, co do głównego stanowiska stron. Też rozstrzygają o kosztach procesu i zazwyczaj koszty zastępstwa procesowego w przypadku zawarcia ugody znoszą się wzajemnie. Żadna ze stron nie musi drugiej stronie zwracać kosztów prowadzenia sprawy przez prawnika, jaki i też jest tutaj rozstrzygane w zakresie dokonanej opłaty sądowej. Co istotne, w przypadku zawarcia ugody opłata sądowa może nawet w całości po prostu wrócić do osoby, która ją uiściła.

Drugim takim rodzajem mediacji jest mediacja poza sądowa

Ona ma zazwyczaj miejsce wtedy, kiedy albo strony nie mają jeszcze wszczęcia postępowania sądowego, albo też poza postępowaniem sądowym jest obok prowadzona po prostu mediacja poza sądowa i aktualnie w sprawach frankowych to mediacje są prowadzone przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Mediatorami w tych sprawach są właśnie pracownicy tejże Komisji Nadzoru Finansowego. To może budzić niejako uzasadnione obawy, czy też może nawet nieuzasadnione obawy co do bezstronności takich pracowników.

Tutaj wielokrotnie prawnicy zarzucają, iż te mediacje są prowadzone w jednym kierunku, aby bank ustrzec przed jakąś niekorzystną dla nich rozstrzygnięciem, czy też po prostu ochronić ich maksymalnie.

Natomiast zasadą mediacji jest to, że mediator ma niejako pomóc osiągnąć kompromis, natomiast nie może narzucać swojego stanowiska. Jeśli chodzi o postępowania frankowe, mediacje są bardzo rzadkie, zwłaszcza te mediacje sądowe. Banki do pewnego momentu nie chciały negocjować. Twierdzili i niejako nadal twierdzą, że ich umowy są całkowicie legalne, wszystko jest zgodne z prawem i absolutnie nie ma mowy o nieważności umów.

Natomiast również same banki w czasie postępowań sądowych występują z propozycją zawarcia ugody. Zazwyczaj jest to nieoficjalnie czynione poza postępowaniem sądowym. Wysyłają np. jakieś wiadomości mailowe do pełnomocników, które prowadzą postępowanie, czy też dają sygnał na rozprawie, że są skłonni zawrzeć ugodę. W momencie, kiedy dany kredytobiorca stwierdza, że rzeczywiście może zapoznał się z taką propozycją ugody ze strony banku. Wtedy też to na ich żądanie bank dokonuje szczegółowych wyliczeń, jakby to się miało w przypadku zawarcia ugody.

Co w takich ugodach banki nam proponują?

Przeróżne rzeczy. Czasami proponują przewalutowanie umowy kredytu, czyli tak jakby od samego początku był to kredyt złotówkowy z oprocentowaniem WIBOR i wobec tego ich analitycy wyliczają nadpłatę, jaka wobec tego narosła. Czasami może być tak, że nadpłata jest tak duża, że wobec tego saldo kredytu po uiszczeniu właśnie, zaliczeniu tej nadwyżki na saldo kredytu doprowadzi do tego, że kredytobiorca już tego kredytu nie będzie miał. Wobec tego staje się no osobą wolną i nie związana żadną umową kredytu z tym bankiem.

Kolejną rzeczą, którą w takich układach banki proponują, to jest na przykład przewalutowanie kredytu po jakimś kursie. Wobec tego też wyliczają nadpłatę, którą albo zaliczają na saldo kredytu, albo też bezpośrednio spłacają, oddają kredytobiorcom.

Czasami też w takich ugodach banki proponują jedynie umorzenie. Jedynie albo aż umorzenie reszty kredytu bez wypłaty żadnej nadwyżki. Tutaj kredytobiorcy mają różne możliwości takiej rozwiązania dalszej sprawy, w której są z bankiem. Jednym może się wydawać, że jaka jest moja korzyść, tak w przypadku kiedy bank umorzy mi dług, a natomiast nic nie wygram, nie dostanę żadnej nadwyżki.

Tutaj trzeba oczywiście spojrzeć na to z perspektywy zarówno banku, jak i kredytobiorcy

Ugoda jest wzajemnym ustępstwem. Strony robią sobie wzajemne ustępstwa i wobec tego dochodzą do kompromisu, który jest satysfakcjonujący dla obu stron. W sprawach, które prowadzimy dla naszych klientów, mamy do czynienia z różnymi ugodami, na różnym etapie postępowania sądowego i zawsze jest to samo pytanie:

“Pani, czy też Panie mecenasie, czy mam zawrzeć taką ugodę?”

Oczywiście, my prawnicy, nie możemy powiedzieć wprost:

“Tak, proszę zawrzeć taką ugodę albo też proszę nie zawierać takiej ugody”

Zawsze mówimy naszym klientom, aby tworzyli taką listę za i przeciw. Na spokojnie przeanalizowali, na czym im tak naprawdę zależy. Być może na tym, aby zakończyć postępowanie sądowe, mieć już święty spokój z bankiem. Chcą iść dalej, prowadzić to postępowanie i dążą do unieważnienia umowy kredytu. Uważają, że mają na to czas, mają na to środki i chcą dążyć do sprawiedliwości.

Oczywiście każda osoba indywidualnie podchodzi do ugody

Dla kogoś może być korzyścią to, że zwolni się z długu, zostanie dług mu umorzony. Nie będzie musiał dalej płacić umowy, dalej płacić rat kredytu.

Dla jednej osoby będzie korzystne to, że owszem nadal będzie miał jakąś tam część kredytu. Natomiast będzie miał pewną ratę. Na przykład można wynegocjować stałe oprocentowanie, stałą wysokość raty. Przez kolejne lata będzie już wiedział, jakie jest jego saldo kredytu.

Natomiast faktem jest, że my prawnicy najbardziej korzystnym rozstrzygnięciem dla kredytobiorcy polecamy unieważnienie umowy kredytu. Trzeba liczyć się z tym, że taki proces może trwać nawet kilka lat. Może to generować jakieś koszty dodatkowe dla kredytobiorcy. Widzimy, że banki zaczynają masowo pozywać kredytobiorców, którzy mają sprawę w sądzie, czy też już uzyskali wyrok unieważniający.

Dla banku najbardziej niekorzystnym rozwiązaniem jest przede wszystkim unieważnienie umowy kredytu. Jest to też zwrócenie całości uiszczonych przez kredytobiorcę rat na tzw. teorii dwóch kondykcji.

W takich ugodach ważne jest, aby kredytobiorca przede wszystkim skupił się na analizie takiej ugody. Banki być może również zastrzegli jakieś niekorzystne dla nich rozwiązania. Czasami te ugody są takim językiem sformułowane, że nie są one po prostu zrozumiałe dla przeciętnego Kowalskiego.

My, prawnicy analizujemy takie ugody i zwracamy uwagę na najważniejsze kwestie w tych ugodach związanych. Dlatego jeżeli państwo nie są jeszcze np. w sprawie w sądzie, a dostali taką ugodę i chcieliby, abyśmy my jako prawnicy pochylili się nad tym i jej przeanalizowanie, zachęcam do kontaktu z naszą kancelarią oraz śledzenia naszej strony internetowej: https://emediatorlegal.pl/

Szukasz pomocy?

Te i inne kwestie poruszam w moim autorskim 12 tygodniowy Programie Rozwoju Twojej Firmy. Zobacz agendę szkolenia tutaj: https://marcinkokoszka.com/produkt/12-tygodniowy-program-rozwoju-twojej-firmy-pakiet-podstawowy/

Potrzebujesz motywacji do działania? Zapraszam Cię do mojej grupy mastermindowej: https://marcinkokoszka.com/sklep-mastermind/

Potrzebujesz indywidualnego podejścia? Sprawdź moją ofertę doradztwa biznesowego: https://marcinkokoszka.com/sklep-doradztwo/

Informacje o moich szkoleniach znajdziesz tutaj: https://marcinkokoszka.com/sklep-szkolenia/

Zapraszam!

Zostaw komentarz