Marcin Kokoszka Go BIG or Go HOME

Jak SKUTECZNIE złożyć reklamację kredytu ,,frankowego”?

Kredyt frankowy. Z uwagi na to, iż nasza kancelaria od kilku lat zajmuje się sprawami tzw. kredytów frankowych, chciałbym państwa zachęcić do sporządzenia reklamacji i skorzystania z tej możliwości reklamacji umowy kredytowej z pomocą naszej kancelarii eMediator Legal Bratek Kokoszka Świderska sp.k. z siedzibą w Gliwicach.

Kredyt frankowy: więcej informacji uzyskacie tutaj – https://emediatorlegal.pl/

Gabriela Sienkiewicz, prawniczka naszej kancelarii omówi poniżej sprawę reklamacji.

Obecnie kształtuje się jednolita co do zasady korzystna linia orzecznicza na korzyść konsumentów.
Sądy dostrzegają wadliwość umów, zarówno tych denominowanych, jak i indeksowane do franka szwajcarskiego. Powoduje to możliwość orzeczenia ich nieważności.


Banki również coraz odważniej dopuszczają możliwość podpisania ugody z pominięciem postępowania sądowego.
Po korzystnym orzeczeniu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 3 października 2019 roku, sądy coraz częściej orzekają nieważność umowy, niż ,,odfrankowienie, czyli pozostawienie umowy w mocy z wyeliminowaniem klauzul niedozwolonych, czy to waloryzacyjnych, czy to przeliczeniowych.

Korzyści wiążące się z postępowaniem reklamacji i sposób procedowania sprawy.

Banki dopuściły się szeregu uchybień, jeśli chodzi o podpisywane umowy kredytowej, dlatego poniżej wskążę najważniejsze z nich.

Jeżeli chodzi o samą reklamację. Jest ona przygotowywana na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. Ustawa ta nakłada na banki szereg obowiązków. M.in. obowiązek wskazania podstawy faktycznej i prawnej podpisanej umowy. Również nakłada obowiązek udzielenia odpowiedzi w terminie 30 dni. W sprawach bardziej skomplikowanych, w których nie jest możliwe udzielenie odpowiedzi we wskazanym 30-dniowym terminie bank, informując o tym klienta, musi wskazać i podać przyczynę opóźnienia. Jednocześnie musi wskazać okoliczności, które powinny podlegać wyjaśnieniu. Również wskazuje nowy termin do udzielenia odpowiedzi na reklamację, który w tym przypadku nie powinien przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania samej reklamacji.

Jeżeli zaś nastąpi uchybienie terminowi 30 bądź 60- dniowemu przez bank, tworzy się tak zwana fikcja prawna, czyli uznanie reklamacji zgodnie z wolą reklamującego. Trzeba w tym miejscu zaznaczyć, iż stanowisko to nie jest jednoznaczne, natomiast z całą pewnością daje bardzo dużą przewagę argumentacyjną w dalszych rozmowach z bankiem w trakcie jeszcze rozpatrywanej reklamacji, bądź w ewentualnym postępowaniu sądowym.

Kredyt frankowy: Co należy zawrzeć w reklamacji?

W samej reklamacji należy skupić się na istocie sprawy, czyli sformułowaniu zarzutów wobec banku. Co istotne, powinny się one znaleźć wszystkie w tej jednej reklamacji. Biorąc pod uwagę możliwość uchybienia terminu i uznania reklamacji zgodnie z wolą reklamującego, należy bardzo precyzyjnie te roszczenia wskazać. Również należy posiłkować się wyliczeniami, czyli to roszczenie również powinno mieć charakter finansowy i powinno się operować w samej treści reklamacji konkretnymi kwotami na dzień złożenia reklamacji. Celem samej reklamacji jest otworzenie drogi na rozmowy z bankiem. W sposób bardziej sformalizowany i oczywiście z pominięciem długiego i kosztownego postępowania sądowego.

Podnosząc zarzut nieważności w treści umowy, należy wywieść jego zasadność. W pierwszej kolejności z naruszenia przez bank szeregu przepisów w tym:
  • przepisów prawa cywilnego,
  • przepisów prawa bankowego,
  • również szeregu dyrektyw unijnych,
  • sprzeczności z wykładnią przepisów prawa. W tym wykładnią również historyczną, której dopuścił się bank z natury umowy kredytowej, umowy kredytowej z bankiem.

W związku z powyższym, w reklamacji kwestionujemy szereg niejasności, z którymi mierzymy się w tego rodzaju sprawach m.in. kwestionujemy zgodność z prawem podpisanej umowy. Kwestionujemy to, ze względu na występowanie w umowie klauzul waloryzacjyjnych, przeliczeniowych, indeksacyjnych. Kwestionujemy również sposób obliczania oprocentowania oraz kwoty, która pozostaje do spłaty. Co istotne, podczas podpisywania umowy klient otrzymał gotowy wzorzec umowy.
Podczas jego analizy, konsumenci nie mieli możliwym negocjowanie żadnych warunków. Wobec czego wszelkie oświadczenia, które niejako mogą potwierdzać czy wskazywać, że takie negocjacje miały miejsce, powinny zostać unieważnione.

Przede wszystkim, wprowadzenie przez bank do umowy klauzul waloryzacyjnych i indeksacyjnych stanowiło bardzo wysoką nierówność. Rażącą nierównowagę stron. Kredytobiorca był zobowiązany do zwrotu kwoty w momencie wzrostu waluty, właściwie o nieograniczonej wysokości. W analogicznej sytuacji, kiedy kurs spadłby poniżej kursu, który był w momencie podpisywania umowy, bank rościł prawo do zwrotu całości kwoty, którą przekazał klientowi.

Dodatkowo w reklamacji zobowiązujemy bank do złożenia, do odpowiedniego sądu rejonowego wniosku o wykreślenie hipoteki będącej zabezpieczeniem danego kredytu. Również wnioskujemy o przygotowanie takiego zaświadczenia o braku wzajemnych roszczeń.

Kredyt frankowy: Co daje Ci reklamacja?

Jeżeli bank będzie jednoznacznie twierdził, iż umowa kredytowa jest zgodna z prawem, wówczas oczekujemy od banku wskazania podstawy prawnej. Podstawy prawnej, która umożliwiała podpisanie tej umowy wraz z przedłożeniem wyroków, które zostały na tę okoliczność wydane. Również z przytoczeniem, powołaniem się na odpowiednie przepisy prawne na dzień podpisywania umowy. Natomiast jeżeli bank uzna w reklamacji nasze roszczenia, wówczas otwiera nam to drogę do negocjowania i do dalszych pertraktacji. W wyniku tych rozmów dążymy do uzyskania najkorzystniejszych warunków dla kredytobiorcy. Z jednoczesnym oczywiście podpisaniem odpowiedniej ugody, która jest również przez nas dogłębnie analizowana.

Mając na uwadze te wszystkie informacje, zachęcam do skorzystania z możliwości złożenia reklamacji wraz z wnioskiem o zawarcie ugody. Na pewno ze względu na złożoność tego problemu, polecamy skorzystać z profesjonalnego pełnomocnika. Pełnomocnik odpowiednio przygotuje całą reklamację i wskaże w niej wszystkie zarzuty wobec banku. Również posiłkując się nowymi orzeczeniami, które cały czas są w tych sprawach wydawane.

Tylko w taki sposób bank pozna pozycje konsumenta, jego zarzuty i tylko w taki sposób umożliwi podpisanie ewentualnej ugody.

Jeśli jesteś konsumentem, który podpisał umowę kredytową we franku szwajcarskim. Widzisz szansę na dochodzenie swoich praw z bankiem, możesz zgłosić się do nas!

Zapraszamy do kontaktu:
✔ Kancelaria prawna https://emediatorlegal.pl/
✔ Doradztwo https://marcinkokoszka.com/sklep-doradztwo/
✔ Firma oddłużeniowa https://emediator.pl/

Zapraszam Cię również na mój kanał na Youtube, gdzie znajdziesz inne pomocne treści a w najbliższych dniach również kolejne filmy dot. Umów kredytowych tzw. Frankowych.

Na blogu znajdziesz również inny wpis dot. ,,kredytów frankowych”. Zachęcam cię to przeczytania TUTAJ.

———————————————————–
Jeśli chcesz mnie o coś zapytać – zostaw komentarz!

Zamów książkę i się przekonaj, co jeszcze mogę dla Ciebie zrobić:
M. Kokoszka, K. Rowińska „Coaching wart milion” https://marcinkokoszka.com/produkt/ksiazka-coaching-wart-milion/
Zapraszam!

Zostaw komentarz